SELASTURKIYE, altı ayda bir bütün verilerin aynı kisiden alındıgı baska bir degisle tek kaynaktan olcum ve anket defteri metoduyla TR-PROFILE Calısmasını gerceklestırmektedir.

Bu araştırma; medya ve bilisime yönelik SELASTURKIYE-TV OMNIBUS KABLOLU, SELASTURKIYE-TV OMNIBUS ULUSAL, SELASTURKIYE-DIGITURK OMNIBUS, SELASTURKIYE-RADIO OMNIBUS, SELASTURKIYE-INTERNET OMNIBUS ve SELASTURKIYE-B2B Calısmalarına ek olarak Türkiye genelini temsil eden yirmi ilde onbin denek ile gerçekleştirilmekte ve kalitatif toplantılarla desteklenmektedir.

Türkiye geneli tüm bireylerin ürün ve marka kullanımları, medya tüketim alıskanlıkları, yasam bicimleri ve demografik bilgileri Selas Veritabanlarıyla cok detaylı bilgi kaynagı olusturur. Ürün yatırım asamasında ve reklam kampanyalarının planlanmalarında, stratejik hedeflere ulaşmada istatistiksel veri olarak kullanabileceğiniz bu çok amaçlı araştırmanın sonuçları; kişisel profil ve demografik bilgilerin yanında mecra olarak Türk halkı nazarında medya mecralarının tarafsızlık, güvenilirlik gibi kriterlerde birbirleriyle karşılaştırılmalarını istatistiksel bazda bulabilmenizi sağlayacaktır.

METODOLOJİ:
Kantitatif araştırma tekniklerinden yüzyüze görüşme metodu kullanılarak tek kaynaktan olcum ve anket defteri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA SAHASI:
Selas Bölge ayrım kriterine göre belirlenmiş toplam yirmi ilde gerçekleştirilmektedir. Örneklem kapsamına alınan 1.Grup il merkezleri ve nüfusu 100.000 ve üzeri olan ilce merkezleri. 2 Grup Nüfusu 20.000-100.000 arasý olan ilce merkezlerinde toplam 10.000 görüşme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu örneklem %95 güven düzeyi ve %4 tahmin farkının kabulü şartıyla belirlenmektedir.

KENTSEL BAZDA ÖRNEKLEM DAĞILIMI:
İllerde yapılacak görüşme sayılarını belirlemek / il ağırlıklarını saptamak için DİE 1997 Genel Nüfus Tespit Sonuçları kullanılarak bir Index hazırlanmaktadır. Hazırlanan index sonrası il anket oranları belirlenmektedir. İl anket oranları belirlendikten sonra ilerde yapılacak anket oranları hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken her il bir bölgeyi temsil ettiği için düzeltme faktörü kullanılarak yeni bir veri elde edilmektedir.

ÖRNEKLEM:

12-17 yas çocuk ve 18+ yetiskinlerle gerçeklestirilen araştırma “üç aşamalı tesadüfi örnekleme” yöntemi (three stage random sampling) ile gerçekleştirlmektedir.

1.AŞAMA ALAN ÖRNEKLEMESİ (AREA SAMPLING):
Yöntem tesadüfi örnekleme yöntemidir. Her il kendi içinde birbirlerine coğrafi yakınlıkları itibariyle alt kümelere (ilçelere) ayrılmakta ve her ilçeden tesadüfi seçilmiş mahallelere ulaşılmaktadır.

2.AŞAMA TESADÜFİ GÜZERGAH ÖRNEKLEMESİ (RANDOM ROUTE SAMPLING):
1. Aşamada seçilmiş tüm mahalleler içinden örneklem birimi olan hanelere tesadüfi güzergah yöntemi ile ulaşılmaktadır.

3.AŞAMA KOTALI TESADÜFİ ÖRNEKLEME (SIMPLE RANDOM SAMPLING WITH QUOTAS):
Örnekleme birimi (sampling unit) içinde örnekleme elemanına (sampling element) ulaşımında filtre sorular uygulanmıştır. (Yaş aralığı, cinsiyet ve sosyo – ekonomik sınıf kriterlerine göre)