• KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • YÜZYÜZE ANKET
 • KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  GRUP TARTIŞMALARI
 • DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME
 • CATI (TELEFONLA ANKET)
 • OMNIBUS ARAŞTIRMALAR
 • DATABASE ARAŞTIRMALAR
 • KAMUOYU YOKLAMALARI
 • FİRMA ARAŞTIRMALARI
  • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
  • ŞİRKET ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİ
  • MÜŞTERİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI
  • ŞİRKETLERİN İMAJ ARAŞTIRMASI
 • REKLAM ARAŞTIRMALARI
  • YAYIN ÖNCESİ REKLAM TESTİ
  • İZLEYİCİ PROFİLİ ARAŞTIRMALARI
  • PROMOSYON ETKİ TESTİ
  • PRE-TEST, POST-TEST
  • REKLAM KAVRAMA ve REAKSİYON TESTİ
 • TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI
  • ÜRÜN TESTLERİ
  • İMAJ ARAŞTIRMALARI
  • FİYAT ARAŞTIRMALARI
  • PAZAR TAKİP ARAŞTIRMALARI
  • İSİM, AMBALAJ TESTLERİ
  • KULLANIM ARAŞTIRMALARI
  • TAKİP ARAŞTIRMALARI
  • TUTUM VE ALIŞKANLIK ARAŞTIRMALARI
 • Kavram testleri (Concept Test)
 • Kavram ve kullanım çalışmaları (Concept & Use Studies)
 • Ürün testleri (Product Tests)
 • Takip çalışmaları (Tracking Studies)
 • İmaj çalışmaları (Image Studies)
 • İsim, ambalaj testleri (Name & Package Tests)
 • Fiyat Araştırmaları( Pricing Research)
 • Kullanım, tutum ve alışkanlık çalışmaları (Usage & Attitude, Habits & Practices Studies)
 • Pazar takip araştırmaları (Market Tracking Studies)
 • Marka Analizi
 • Marka kişiliği ile ilgili; Marka kişiliğinin teşhisi ve marka profili çalışmaları
 • Marka dinamiği ile ilgili; Marka barometresi, markanın gücü çalışmaları
 • Marka imajı ile ilgili; İmaj, inanç ve imajın kuvvetli/zayıf yönlerinin tespiti çalışmaları gerçekleştirilmektedir
 • Yayın Öncesi Reklam Testi (ORS-Off Air Research System)
 • Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi (Comprehension & Reaction Test)
 • Pre-test, post-test
 • Bir gün sonra Hatırlama Testleri (Day After Recall Test)
 • İzleyici Profili Araştırmaları (Viewer Profile Research)
 • Promosyon Etki Testi (Promotion Effectiveness Test)